Χρήσιμα

1. Απαιτούμενα ένσημα / μεγαρόσημα για την έκδοση πιστοποιητικών;

Τα απαιτούμενα ένσημα/παράβολα για την έκδοση πιστοποιητικών είναι:

1 Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και 1 Μεγαρόσημο των 2€ για το πιστοποιητικό.

Για την έκδοση e-paravolo για χρήση σε πιστοποιητικό επιλέγουμε τον τετραψήφιο κωδικό  [1375] αξίας 5 €.

Οδηγίες για να πληρώσετε ηλεκτρονικά τα μεγαρόσημα ή κάποιο παράβολο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

2. Δικαιούμαι αποζημίωση ως μάρτυρας;

Μετά το πέρας της εξέτασής του, ο  μάρτυρας απευθύνεται στον γραμματέα της έδρας  ή σε άλλο γραμματέα της ίδιας υπηρεσίας για να καταθέσει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης οδοιπορικών.

Για να κατεβάσετε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης μάρτυρα, πατείστε ΕΔΩ.

Πρέπει να έχετε μαζί σας:

– την ταυτότητά σας

– την κλήση μάρτυρα της αρχής που την εξέδωσε

– φωτοτυπία του βιβλιαρίου τράπεζας από όπου προκύπτει το IBAN του λογαριασμού του οποίου είστε δικαιούχος, στον οποίο και θα κατατεθούν τα χρήματα της αποζημίωσης, και

-τα αποκόμματα των εισιτηρίων που καταβάλατε για την μετάβασή σας από και προς τον τόπο κατοικίας σας.

3. Για τη σφραγίδα της Χάγης  (APOSTILLE) που να απευθυνθώ;

Η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται  στο γραφείο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Σάμου (τηλ. 2273352801).

Αναλυτικές οδηγίες για την αίτησή σας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οδηγίες και έντυπο αίτησης για την σφραγίδα της Χάγης.

4. Για την νομική βοήθεια πού να απευθυνθώ;

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στο γραφείο του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Σάμου (τηλ. 2273352811,-812,-813).

Για να διαβάσετε τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις προκειμένου να σας χορηγήσει δικηγόρο το κράτος για υπόθεση που αφορά το Πρωτοδικείο, πατείστε ΕΔΩ.

5. Πώς εκδίδω Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας;

Η αίτησή σας μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin.

Για την χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την συγκεκριμένη αίτηση πατείστε ΕΔΩ.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω