Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για Γραμματείς στα Δικαστήρια

Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από την Παρασκευή (10/03/2023), οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό που προκήρυξε το ΑΣΕΠ για την εισαγωγή 311 εκπαιδευομένων γραμματέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης, οι 311 εκπαιδευόμενοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και τα απολυτήρια λυκείου. 

Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:
α) θέμα γενικής παιδείας,
β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)] και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και
γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Για τις δικαστικές υπηρεσίες του Ν. Σάμου κατανέμονται οι παρακάτω θέσεις:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΤ/ΕΚΠΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥΔΕΜΟΝΙΜΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥΔΕΜΟΝΙΜΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣΔΕΜΟΝΙΜΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από τον ιστότοπο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών για νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξεταστική διαδικασία και επόμενα τα στάδια του διαγωνισμού.

Ήδη έχουν δημοσιευθεί οι κάτωθι πληροφορίες για την υποβολή των δικαιολογητικών, την αίτησης συμμετοχής και τις γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω