Αίτηση για αντίγραφα αποφάσεων

Η Υπηρεσία μας έχει ενταχθεί στην εφαρμογή και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους για απλό αντίγραφό αποφάσεων είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο με την καταβολή του απαραίτητου παραβόλου.

Ο δικηγόρος εισέρχεται στο σύστημα με την χρήση είτε των κωδικών taxis, είτε των κωδικών της ολομέλειας. Οι επιλογές που υπάρχουν με την είσοδό του στο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

  • Πληροφορίες χρήστη: Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία του πολίτη ή του δικηγόρου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Δικηγόρων του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Υπάρχει κενό πεδίο για το e-mail των ειδοποιήσεων το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο πολίτης ή ο δικηγόρος αν θέλει οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής να λαμβάνονται στο συγκεκριμένο e-mail. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον. Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με την πορεία των αιτημάτων και σε καμία περίπτωση για την αποστολή των ψηφιακών αρχείων.
  • Τα δικαστικά μου έγγραφα (μόνο για δικηγόρους): Σε αυτήν την ενότητα ανακτώνται όλα τα ψηφιοποιημένα δικαστικά έγγραφα, στα οποία έχει παρασταθεί ο Δικηγόρος και επομένως έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο. Ο Δικηγόρος μπορεί είτε να λάβει άμεσα απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του επιλέγοντας “Εμφάνιση/Λήψη απλού αντιγράφου” είτε να αιτηθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επιλέγοντας “Αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου“. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμός του e-παραβόλου στο αναδυόμενο παράθυρο και αφού γίνει έλεγχος με την ΓΓΠΣ και δεσμευθεί το παράβολο, θα συμπληρωθεί αυτόματα το ποσό και θα ανάψει η πράσινη ένδειξη, ενώ σε περίπτωση προβλήματος θα ανάψει η κόκκινη. Επιλέγοντας αποθήκευση αιτήματος αυτό στέλνεται στο κατάστημα προς διεκπεραίωση.
  • Διαχείριση Αιτημάτων/Δηλώσεων: Σε αυτήν την ενότητα μπορεί ο Δικηγόρος να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων που έχει υποβάλλει. Επιλέγοντας το αίτημα και κάνοντας διπλό κλικ ή επιλέγοντας “Προβολή αιτήματος” εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπως επίσης και το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Πρωτοδικείο. Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας “Νέο Αίτημα” ο Δικηγόρος μπορεί είτε να αιτηθεί απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης, είτε να αιτηθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επιλέγοντας “Αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου”. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του e-παραβόλου στο αναδυόμενο παράθυρο και αφού γίνει έλεγχος με την ΓΓΠΣ και δεσμευθεί το παράβολο θα συμπληρωθεί αυτόματα το ποσό και θα ανάψει η πράσινη ένδειξη, ενώ σε περίπτωση προβλήματος θα ανάψει η κόκκινη. Επιλέγοντας αποθήκευση αιτήματος αυτό στέλνεται στο κατάστημα προς διεκπεραίωση. Επίσης μπορεί να αιτηθεί για αντίγραφο απόφασης που δεν είναι παραστάς, αλλά έχει νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο και επισυνάπτει στην σχετική ενότητα.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων που χορηγούνται, αποτελούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των έγχαρτων πρωτοτύπων που τηρούνται στα τμήματα των πολιτικών κατά τους όρους για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων του Ν. 4727/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αναλυτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω